loader image

Educació musical en el Col·legi Cervantes Canals

Aprenent a tocar flauta en el Col·legi Cervantes de Canals

 

L’Educació musical en el Col·legi Cervantes Canals ve anys sent un element educatiu molt consolidat en el nostre centre. La música ofereix innombrables avantatges als xiquets. Segons els experts com més prompte millor comencen a relacionar-se amb l’entorn musical millor per a estimular el seu desenvolupament intel·lectual, sensorial, emocional i també físic.

Durant els dos primers cursos de primària els nostres alumnes es van relacionant amb la música a través d’activitats de sensibilització musical, discriminació auditiva, desenvolupament de la psicomotricitat amb danses i l’aprenentatge de les primeres nocions de llenguatge musical, la qual cosa els prepara per a poder tocar instruments de percussió Orff.

En el Col·legi Cervantes de Canals, els nostres alumnes comencen a tocar la flauta entorn dels 8 anys, i el motiu d’utilitzar aquest instrument està basat en una sèrie d’avantatges que fan a la flauta dolça l’instrument ideal per a l’aprenentatge de la música a l’escola i com primer instrument, ja que no pesa, és manejable a l’hora de tocar-la, es pot transportar amb facilitat i la seua neteja i manteniment és senzill.

Biblioteca Colegio Cervantes Canals

Avantatges cognitius per als xiquets en tocar la flauta

 

 • Millora les habilitats cognitives del xiquet estimulant la seua memòria.
 • Augmenta el seu quocient intel·lectual.
 • Desenvolupa la seua capacitat matemàtica en haver de comptar notes i ritmes.
 • Millora la seua capacitat lectora i comprensiva.
 • S’incrementa la capacitat de concentració en pensar en la nota, el seu ritme, la seua duració, i com interpretar-la.
 • Tocar un instrument ajuda també al xiquet a millorar la seua entonació.
 • La interpretació de les partitures li beneficia a l’hora d’aprendre altres idiomes.
Biblioteca Cervantes Canals

Beneficis físics de tocar la flauta en la infància.

 

L’Educació musical en el Col·legi Cervantes Canals és fonamental per al desenvolupament dels nostres alumnes. Tocar la flauta estimula les parts del cervell que controlen les habilitats motores, intel·lectuals, auditives, sensorials i de la parla i millora la coordinació i motricitat dels dits-rage-ull del xiquet en llegir la partitura, traduir-la i interpretar-la en la flauta.

El sistema respiratori del xiquet també presenta una important millora, ja que aprén a expulsar l’aire correcte i incrementa l’oxigenació de l’organisme sense adonar-se. 

També millora la intel·ligència espacial del xiquet i contribueix a estimular la seua expressió corporal.

Excursiones Colegio Cervantes Canals

Però la flauta no sols aporta beneficis físics als xiquets. També emocionals.

 

 • Augmenta la seua sensibilitat artística.
 • Desenvolupen empatia amb els altres, en haver d’escoltar-se a si mateixos i als altres.
 • Adquireixen major responsabilitat i disciplina, perquè requereix temps i esforç per a assajar les partitures, i a més han de cuidar de l’instrument.
 • Millora la seua autoestima quan veu la seua evolució.
 • Augmenta les seues habilitats socials i d’equip quan toquen en grup.
 • Disminueix la seua por escènica.
 • Ajuda als xiquets a alleujar la tensió i estrés.