loader image

Història

^
1934

El Col·legi Cervantes de Canals va ser fundat l’any 1934 per D. Eliseo Castelló Colomer. Inicialment, el centre tenia caràcter exclusivament masculí.

^

 

El primer lloc on es trobava va ser a l’antic Carrer Nou.

^
1940

El segon lloc va se l’any 1940 en el carrer Santíssima Trinidad.

^
1948

Va passar a la actual Plaça de l’Ajuntament.

^
1955

Es va obrir una unitat femenina.

^
1962

Es va localitzat en la carrer Sants de Pedra nº 27, on les aules ja eren mixtes, de xiquets i xiquetes junts.

^
1975

La direcció del centre va passar a ocupar-la D. Eliseo Castelló Arnau.

^
1996

Es va canviar a la nova ubicació, situada en el carrer Curtidors s/n.

^

 

La denominació actual del lloc on es troba el centre és carrer Mestre Arnau nº2, on s’imparteixen els nivells d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.

^
1934

El Colegio Cervantes de Canals fue fundado en el año 1934 por D. Eliseo Castelló Colomer. Inicialmente, el centro tuvo carácter exclusivamente masculino.

^

 

El primer sitio donde estuvo ubicado fue en el antiguo Carrer Nou.

 

^
1940

El segundo emplazamiento fue en el año 1940 en la Calle Santísima Trinidad.

 

^
1948

Se pasa a la actual Plaza del Ayuntamiento.

 

^
1955

Se abre una unidad femenina.

 

^
1962

Se ubicó en la Calle Sants de Pedra nº 33, donde las aulas ya eran mixtas, de niños y niñas juntas.

 

^
1975

La dirección del centro pasa a ocuparla D. Eliseo Castelló Arnau.

 

^
1996

Se cambia a la nueva ubicación, situada en la Calle Curtidors s/n.

 

^

 

La denominación actual de la ubicación del centro es Calle Mestre Arnau nº2, donde se imparten los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.