loader image

Projecte Interdisciplinari Cervantes: IPLAN

Projecte interdisciplinari Cervantes: IPLAN

 

Us presentem el nou Projecte Interdisciplinari Cervantes: IPLAN. Aquest curs escolar 2021-2022, en els cursos de 3r i 4t d’Educació Primària, ens embarquem en un nou projecte anual al qual anomenem IPLAN (Pla de treball individualitzat).

 

Per què la necessitat d´un IPLAN?

 

Després d’anys d’experiència i seguint la metodologia dels llibres de text tradicionals, observem que els nostres alumnes no acabaven el cicle completament preparats en totes les competències bàsiques. Sobretot, detectem mancances en les més rellevants, les que considerem pilars de l’educació.

Per a nosaltres, el més important és que els nostres alumnes promocionen al tercer grup de Primària, 5é i 6é, sabent llegir perfectament, comprenent i escrivint, i tenint una bona resolució de problemes adaptats a la realitat.

Després de diverses reunions de cicle, arribem a l’acord de realitzar un dossier. Concretament un projecte interdisciplinari (IPLAN), que abastara les diferents àrees del coneixement.

En el projecte citat, reforçarem i ampliarem els continguts de les matèries troncals pròpies d’aquests cursos.

Cada setmana, els nostres alumnes/as tindran un nou dossier. En ell hauran activitats de lògica-matemàtica, resolució de problemes, càlcul, comprensió lectora, expressió escrita, etcètera.

¿Com funciona IPLAN?

 

El IPLAN serà realitzat durant les activitats complementàries, de 12h a 13h. Cada alumne podrà anar elaborant-lo al seu ritme, començant per les activitats que preferisca i sempre amb l’ajuda del seu professor.

Els caps de setmana, el dossier anirà a casa per a acabar i/o reforçar les activitats incompletes. D’aquesta manera, les famílies seran partícips del treball realitzat pel seu fill o filla i del seu ritme d’aprenentatge. Setmanalment, signaran el dossier com a prova del seu seguiment.

Aquest dossier, a la seua tornada a classe serà corregit d’una manera ràpida i eficaç pels alumnes de manera grupal. També es resoldran els dubtes sorgits. A continuació, les tutores realitzarem un seguiment exhaustiu del treball realitzat, on traurem conclusions i determinarem quins alumnes necessiten activitats de reforç i/o d’ampliació.

Definitivament, aquestes correccions també ens serviran per a organitzar els futurs dossiers, tenint en compte les necessitats dels nostres alumnes i el seu ritme de treball.

Una vegada corregit el IPLAN serà arxivat en una carpeta individual. En ella s’aniran acumulant els diferents dossiers setmanals realitzats.

Tenim grans expectatives en aquest projecte. Encara que suposa un gran esforç la seua elaboració i el seu procés a l’aula (realitzar-lo i corregir-lo), esperem una notable millora en les mancances observades al llarg de la nostra experiència docent en aquest grup de treball.