loader image

Repte de la cançó de l´aigua.

Repte de la cançó de l´aigua.

L’aigua és un dels recursos naturals més preuats. Ha sigut clau per al desenvolupament de la humanitat. Per això, des de l’antiguitat, els assentaments s’han situat sempre en zones geogràfiques amb abundància d’aigua. (Com “L’estret dels aigües” on se situa l’assentament de la “Cova negra”). És una element necessari per al reg, per al consum, fins i tot com a via de comunicació.

Amb aquesta segona unitat, corresponent a la segona avaluació de l’assignatura de música per a 5é de primària, hem posat el focus d’atenció de l’alumnat en l’ús i consum responsable de l’aigua.

Biblioteca Cervantes Canals

Grups de treball per al repte de la cançó de l’aigua.

 

L’objectiu del repte era pensar com podrien els alumnes conscienciar als altres companys de l’escola en el consum responsable de l’aigua. Per a això van inventar una la lletra per a una cançó amb aquesta temàtica.

D’aquesta manera, el projecte va nàixer amb l’elaboració de grups de treball cooperatiu, la introducció i implementació d’eines Tic com l’entorn educatiu Classroom (Suite Google), la creació de xats de grup per al treball cooperatiu. Per a això van haver d’aprendre les bones pràctiques en internet amb l’ús correcte de la “Netiqueta”.

També van aprendre a generar reunions per videoconferència per a debatre i realitzar diferents activitats relacionades amb el repte, com la creació de documents de text, la invenció de la lletra per a la cançó relacionada amb l’aigua, la realització d’una escaleta per a preparar l’enregistrament, etc.

Utilització d’eines TIC en el repte de la cançó de l’aigua.

 

També han aprés a realitzar descàrregues de material multimèdia des d’internet, a separar contingut, editar àudio i gravar veus utilitzant una eina molt completa com Bandlab i guardar en el núvol les pistes editades.

Com podeu veure, un treball que al llarg de l’avaluació ha mantingut entretinguts i molt afaenats als alumnes i alumnes de cinqué. I també, de manera col·lateral, als sofridors pares i mares, que han aportat molts grans d’arena perquè aquesta activitat tirara avant. Així que, des d’ací, el meu més sincer agraïment per la vostra ajuda i col·laboració.

Ara només queda mostrar el resultat final. Una playlist que podreu trobar en youtube si feu clic en el següent enllaç  Playlist: La Canción del Agua i on podreu escoltar les cinc cançons, que espere que us agraden tant com a mi.